ทางด่วน - รายการธรรมะ

เนื่องจากเว็บไซต์ของชมรมพุทธคุณกำลังทดลองการใช้งาน
บนอุปกรณ์ประเภทพกพา เช่น Tablet และ โทรศัพท์มือถือ
ถ้าหากท่านมีปัญหาในการเข้าฟังเสียง หรือวิดีโอ กรุณาแจ้งเอาไว้
ใน Suggestion Room ด้วยครับ ทางชมรมจะได้รีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด

พิมพ์

รวมเสียงสวดมนต์ชุดที่ ๖

. เสียงสวดมนต์ - รวมเสียงสวดมนต์

000-ไหว้พระ
001บูชาพระ
002-นะโม
003-พุทธคุณ
004-ธรรมคุณ
005-สังฆคุณ
006-เชิญเทวดา
007-อัญเชญเทวดา
008-.อัปปมัญญาภาวนา
009- กำแพงแก้ว 7 ชั้น
010-บทสวดพาหุง
011-พระคาถาชินบัญชร (แปล)
012-บทสวดมนต์โพชฌงคปริตร (บาลี)
013-บทเพลงไพเราะ โพชฌงคปริตร (สรภัญญะ) 
014-.สวดมนต์มงคลสูตร
015-มงคลจักรวาฬแปดทิศ
016-บทสวดธรรมจักร
017-โพธิบาท
018-พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล)
019-แผ่เมตตา
020-ทำวัตรเช้า (แปล)
021-ทำวัตรเย็น (แปล)
022-ปลงสังขาร
024-อ.นันทนา - หนึ่งเดียวคือแม่(ร้องสด)
025- กวนอิม  2
026 - กวนอิม  3
027 - กวนอิม 1
028-พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์โปรดสัตว์
029-มหากรุณาธารณีสูตร
030-พระแม่กวนอิม
031-กวนอิมเปลื้องทุกข์
032-กวนอิมเปลื้องโศก
033-กวนอิมประทานพร
034-เพลงชินบัญชร
035-เพลงพุทธคุณ บทเพลงอันเกิดจากความซาบซึ้งในพระพุทธคุณ
036-เพลงรัตนสูตร
037-เพลงพุทธชัยมงคล
   

มีผู้เข้าชมแล้ว 9922 คน

ประชาสัมพันธ์

ชมรมพุทธคุณ e-Mail : robertothai@yahoo.com

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.
(พักกลางวัน เวลา 13.00-14.00 น.)
หยุดทำการ
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 


ทางชมรมพุทธคุณขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่แจ้งความจำนงค์อยากร่วมทำบุญจัดทำเว็บไซต์กับชมรมฯ
แต่เนื่องจากชมรมพุทธคุณยังไม่มีความพร้อม ที่จะรับเงินบริจาคได้ในตอนนี้
จึงขอ งดรับเงินบริจาค เอาไว้ก่อน
และขออภัยทุกท่านมา ณ.ที่นี้ ด้วยครับ