ทางด่วน - รายการธรรมะ

เนื่องจากเว็บไซต์ของชมรมพุทธคุณกำลังทดลองการใช้งาน
บนอุปกรณ์ประเภทพกพา เช่น Tablet และ โทรศัพท์มือถือ
ถ้าหากท่านมีปัญหาในการเข้าฟังเสียง หรือวิดีโอ กรุณาแจ้งเอาไว้
ใน Suggestion Room ด้วยครับ ทางชมรมจะได้รีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด

พิมพ์

ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒

. ท่านอุรุปัตติ จรณธัมโม - เสียง : บรรยายธรรม

ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๑)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๒)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๓)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๔)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๕)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๖)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๗)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๘)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๙)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๑๐)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๑๑)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๑๒)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๑๓)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๑๔)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๑๕)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๑๖)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๑๗)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๑๘)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๑๙)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๒๐)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๒๑)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๒๒)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๒๓)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๒๔)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๒๕)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๒๖)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๒๗)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๒๘)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๒๙)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๓๐)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๓๑)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๓๒)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๓๓)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๓๔)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๓๕)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๓๖)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๓๗)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๓๘)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๓๙)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๔๐)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๔๑)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๔๒)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๔๓)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๔๔)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๔๕)
ทศพิศราชธรรม แผ่นที่ ๒  (ตอนที่ ๔๖)
   
มีผู้เข้าชมแล้ว 3219 คน  
   

ประชาสัมพันธ์

ติดต่อรับสื่อธรรมะได้ที่ โทรศัพท์ 02-912-3211 ต่อ 11 แฟกซ์ 02-912-4839 
เลขที่ 95/1-2 ถ.ประชาราษฎร์ (สาย 1) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
ร้าน Roberto

ชมรมพุทธคุณ e-Mail : robertothai@yahoo.com

หากท่านมีสื่อธรรมะ ที่จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ, แผ่น CD-MP3 หรือ แผ่น DVD
กรุณาส่ง หรือ แจ้งมาที่ชมรมพุทธคุณ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.
(พักกลางวัน เวลา 13.00-14.00 น.)
หยุดทำการ
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 


ทางชมรมพุทธคุณขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่แจ้งความจำนงค์อยากร่วมทำบุญจัดทำเว็บไซต์กับชมรมฯ
แต่เนื่องจากชมรมพุทธคุณยังไม่มีความพร้อม ที่จะรับเงินบริจาคได้ในตอนนี้
จึงขอ งดรับเงินบริจาค เอาไว้ก่อน
และขออภัยทุกท่านมา ณ.ที่นี้ ด้วยครับ